Práca u nás

Prijímame vodičov a vodičky s vlastným
vozidlom aj bez vozidla.


Žiadosti o prijatie spolu so životopisom
zasielajte na vasetaxibb@gmail.com

Prijímame vodičov a vodičky s vlastným
vozidlom aj bez vozidla.


Žiadosti o prijatie spolu so životopisom
zasielajte na vasetaxibb@gmail.com