Vaše Taxi BB

je moderná spoločnosť
pôsobiaca v Banskej
Bystrici a okolí, ktorá
poskytuje kvalitné,
bezpečné, lacné
a komfortné služby
v oblasti prepravy
osôb.
je moderná spoločnosť pôsobiaca
v Banskej Bystrici a okolí, ktorá
poskytuje kvalitné, bezpečné,
lacné a komfortné služby
v oblasti prepravy osôb.